Dobro došli u
Partnerstvo za more
O projektu

O PROJEKTU

 

ŠTO JE PARTNERSTVO ZA MORE?

Partnerstvo za more je projekt Instituta Plavi svijet i partnera na projektu: Plavi svijet Vis, Argonauta, Javna ustanova Priroda i Javna ustanova Nacionalni park Kornati. Puno ime projekta je „Partnerstvo za održivo korištenje zajedničkih morskih resursa“. Realizacija projekta je započela u rujnu 2014, a trajati će ukupno 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 115 298,60 EUR, od čega je 88 203,43 EUR financirano od strane Europske unije, a 15 565,31 EUR sufinancirano od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske putem IPA 2011 programa.

 

ZAŠTO PARTNERSTVO ZA MORE?

Jadransko more je opće prihvaćeno kao jedan od najvrijednijih resursa Republike Hrvatske. Ribarstvo i turizam su gospodarske grane koje direktno ovise o zdravlju morskog okoliša i osiguravaju značajne izvore prihoda, ali istovremeno predstavljaju i potencijalnu opasnost za morski okoliš i bioraznolikost. Postoje razni načini zaštite morskog okoliša, uključujući svima poznate nacionalne parkove ili parkove prirode, ali i mreže zaštićenih područja, među kojima je vjerojatno najpoznatija NATURA 2000. Međutim, u Hrvatskoj je pri upravljanju tim područjima naglašen tzv. „top-down" način pri kojem se odluke donose od strane vlasti (od gore), a imaju značajnog utjecaja na lokalne zajednice koje su vezane uz određeno zaštićeno područje. Na ovaj način su lokalne zajednice često izostavljene iz procesa donošenja odluka koje se tiču njihovog svakodnevnog poslovanja i kvalitete života uopće. Posljednjih godina ovaj problem se sve više prepoznaje od strane organizacija civilnog društva (OCD), koje su se dosad pokazale jednim od glavnih mehanizama uključivanja lokalnih zajednica u problematiku zaštite mora i povezivanja civilnog sektora sa tijelima vlasti. Tako su ove organizacije postale i najagilniji zagovaratelji zaštite okoliša i promocije zaštićenih područja. Članstvo Republike Hrvatske Europskoj uniji samo dodatno proširuje mogućnosti aktivnog sudjelovanja građana u procese donošenja odluka koje se tiču gospodarenja prirodnim resursima i zaštite okoliša. No, iako te mogućnosti postoje, njihov potencijal i način realizacije su još uvijek nedovoljno poznati široj javnosti. Kao dodatni problemi prepoznati su i općenito slabo poznavanje socio-ekonomskih potencijala zaštićenih područja te nedovoljna suradnja OCD-a, javnih ustanova za upravljanje morskim zaštićenim područjima, lokalnih dionika i građana. Problem nedovoljne suradnje je još izrazitiji ako govorimo o zaštiti morskog okoliša koji ne poznaje administrativne i ostale, samo nama ljudima razumljive granice. Sve navedene probleme i načine njihovog rješavanja su u svom dosadašnjem radu prepoznali Institut Plavi svijet i ostali projektni partneri što je i glavni motiv za provođenje ovog projekta.
 
Opći cilj projekta je zaštita bioraznolikosti Jadranskog mora s posebnim naglaskom na NATURA 2000 područja Primorsko-goranske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije kroz partnerski pristup svih dionika. Kako bismo postigli ovaj opći cilj, definirali smo i pojedinačne ciljeve, a to su:
 
1. ojačani kapaciteti svih partnerskih organizacija za daljnje umrežavanje i sudjelovanje u zaštiti prirode i okoliša
2. motiviranost i osposobljenost lokalnih dionika za primjenu principa održivosti i sudjelovanje u procesima donošenja odluka i
3. stvaranje partnerstva između OCD-a, javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, lokalnih dionika i javnosti.
 
 
 

 

KOJE SU AKTIVNOSTI PROJEKTA?

 

U svrhu postizanja navedenih ciljeva osmišljene su i konkretne projektne aktivnosti koje će se provoditi u tri županije:
 
1. Specijalizirani treninzi za projektne partnere sa ciljem razmjene iskustava, jačanja kapaciteta i produbljivanja suradnje
2. Edukacija i podizanje svijesti javnosti o socio-ekonomskim potencijalima morskih zaštićenih područja te programi osposobljavanja za implementaciju principa održivosti u svakodnevnom poslovanju i sudjelovanje u procesima donošenja odluka
3. Monitoring stanja bioraznolikosti u tri županije
4. Formiranje partnerstva među projektnim partnerima i lokalnim dionicima
 
 

JAČANJE KAPACITETA

U sklopu projekta održana je radionica razmjene iskustava te dva specijalizirana trening namijenjena projektnim partnerima. Svaki od pet projektnih partnera se bavi određenim aspektom zaštite mora te je u cilju koherentnijeg provođenja budućih projektih aktivnosti bilo potrebno ramijeniti iskustva i upoznati se sa specifičnostima rada pojedinih partnera. Tijekom radionice i treninga sudionici su razmijenili iskustva i osposobili se za prikupljanje, obradu i interpretaciju podataka o bioraznolikosti.
 

 

 

 

 

 

EDUKACIJA

 

Brošure
Izrađene su brošure koje predstavljaju neka od najznačajnijih morskih zaštićenih područja Primorsko-goranske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, načela očuvanja bioraznolikosti mora, mogućnosti participacije javnosti i načine sudjelovanja u Partnerstvu za more.
 
 
Brošure u .pdf formatu možete preuzeti ovdje
 
 
Aplikacija
Aplikacija za pametne telefone nudi informacije o najznačajnijim zaštićenim morskim vrstama i područjima u formatu koji Vam je uvijek pri ruci - na Vašem telefonu ili tabletu.
 
 
 
Radionice za PARTNERE
Radionice su namijenjene zainteresiranima za sudjelovanje u Partnerstvu za more. Sudionici se na radionicama educiraju i osposobljavaju za primjenu načela održivosti u svakodnevnom poslovanju. Radionice se organiziraju se ovisno o interesu. Ukoliko ste zainteresirani kontaktirajte nas na info@partnerstvozamore.org
 

 

 

 

 

 

MONITORING

Kvalitetno osmišljavanje mjera zaštite počiva na relevantnim informacijama o području ili vrsti koja se želi zaštititi. Kako bismo javnim ustanovama, partnerima na projektu, pružili podršku pri upravljanju u sklopu projekta Partnerstvo za more proveli smo monitoring bioraznolikosti u akvatoriju Primorsko-goranske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Tijekom monitoringa prikupljani su podatci o tzv. megafauni i opaženim interakcijama sa ribarstvom.
 

MORSKA ZAŠTIćENA PODRUčJA U HRVATSKOJ

 
 

ŠTO JE NATURA 2000?

Natura 2000 ili Ekološka mreža obuhvaća područja od posebne važnosti za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. Temelji se na dva osnovna dokumenta EU: Direktivi o pticama i Direktivi o staništima. Ova mreža predstavlja okosnicu strategije europskih zemalja kojom se pruža odgovor na povećanu potrebu za zaštitom divljih vrsta i prirodnih staništa na području Europe. Zaštićenim područjima ove mreže trebalo bi se upravljati na način koji osigurava dugotrajnu opstojnost Natura 2000 vrsta i stanišnih tipova, ali i uvažava potrebe lokalnih zajednica. Važno je naglasiti da područja u sklopu Natura 2000 ekološke mreže ne podrazumijevaju isključivanje svih ljudskih aktivnosti već se propagira pomno osmišljeno upravljanje koje uzima u obzir potrebe ljudi i zaštitu prirode. Ova mreža zaštićenih područja vrlo je važna za očuvanje morskih organizama budući da osim kopnenih staništa obuhvaća i morski okoliš koji sačinjava vrlo mali udio u ukupnoj površini do sada proglašenih zaštićenih područja u Europi. Valja također naglasiti da zaštićena područja ne moraju nužno obuhvaćati teritorij u moru kako bi se njihov utjecaj očitovao i na morske organizme budući da su kopnena i morska staništa u stalnom međuodnosu.
 
Više o Natura 2000 mreži saznajte ovdje.

 

KAKAV JE POTENCIJAL MORSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA?

Glavni cilj osnivanja zaštićenih područja tradicionalno je bio očuvanje jedinstvenih i vrijednih staništa koja podržavaju veliki broj organizama, uključujući ekonomski iskoristive i karizmatične vrste. Međutim, osim te svoje osnovne funkcije, zaštićena područja danas imaju sve izraženiju ulogu u ekonomiji, kako u Europskoj uniji, tako i u ostalim zemljama svijeta. Procjenjuje se da ukupna vrijednost poslova, usluga i dobara vezanih uz zaštićena područja prelazi 15 milijardi EUR na razini Europske unije. Osim tih mjerljivih pokazatelja postoje i brojne druge, nematerijalne prednosti koje zaštićena područja donose lokalnim zajednicama, ali i široj javnosti. Tu se mogu ubrojiti poboljšana kvaliteta života, pozitivni učinci na susjedna područja - tzv. efekt prelijevanja, bolje brendiranje područja na kompetitivnom turističkom tržištu i sl. Ovi indirektni učinci su teže mjerljivi, no procjene govore da najveća europska mreža zaštićenih područja – Natura 2000 godišnje stvara 5 do 7 puta veću vrijednost od one uložene za uređenje i upravljanje zaštićenim područjem u toj mreži.
 
 
 

 

PREGLED MORSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA?

U Hrvatskoj je ukupno 408 zaštićenih područja od kojih ona u moru zajedno čine ukupno 1.94% teritorijalnog mora. Ovdje donosimo pregled nekih od njih koja se ističu veličinom ili značajem.

 

 

 

 
 
Bisevo preview

Biševo

 

Brusnik i Svetac preview

Brusnik i Svetac

 

Central Dalmatian and Peljesac preview

Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

 

Cliffs of Krk and Cres preview

Litice Krka i Cresa

 

Cres-Losinj preview

Cres-Lošinj

 

Cres-Rt Suha-Rt Meli preview

Cres - Rt Suha - Rt Meli

 

NP Kornati preview

Nacionalni park Kornati

 

Pakleni preview

Pakleni otoci

 

Prvic preview

Otok Prvić

 

Vis preview

Viški akvatorij

 

Zut-Sit preview

Žutsko-sitska skupina otoka

 

UKLJUČITE SE!

 
Bilo da je vaš posao povezan s morem, boravite na moru u slobodno vrijeme ili vam je kao građaninu stalo do očuvanja morskog okoliša, više je načina kako se možete uključiti u zaštitu mora, a aktivnosti projekta Partnerstvo za more zamišljene su kako bismo vas upoznali sa tim načinima te ponudili mehanizme za vaše aktivno sudjelovanje. Evo što možete učiniti:
 
 

SUDJELUJTE U MONITORINGU BIORAZNOLIKOSTI

 
 
Efikasna zaštita u idealnom slučaju počiva na točnim i aktualnim podatcima o stanju morskog okoliša i bioraznolikosti. Ove podatke uglavnom prikupljaju i analiziraju znanstvenici kroz istraživanja i programe monitoringa, no u svijetu je sve izraženiji trend uključivanja javnosti u prikupljanje podataka. Svatko tko boravi u prirodi ili na moru može dojaviti opažanja i time uvelike pomoći u stvaranju potpune slike o stanju morskog okoliša i bioraznolikosti. I vi možete pomoći. Svoja opažanja možete nam dojaviti putem formulara na ovim web stranicama ili putem aplikacije za pametne telefone i tablete koju smo razvili u sklopu projekta Partnerstvo za more.
 
Vrlo je jednostavno - instalirajte aplikaciju na svoj telefon ili tablet. Kada na moru opazite neku zanimljivu vrstu detalje o vašem opažanju možete poslati odmah ili naknadno, kako Vam je lakše. Uz mogućnost dodavanja fotografija te samostalnog određivanja lokacije opažanja, aplikacija sadrži i opise vrsta radi lakšeg prepoznavanja. Fali još samo Vaša dobra volja.
 
 

Kako instalirati aplikacije koje nisu s Google Play Store-a:

Kako bi ste omogućili instalaciju aplikacije morate uključiti postavku “Nepoznati izvori” (Unknown Sources) na vašem pametnom telefonu. Time omogućavate da se aplikacija instalira s naše web stranice:

Postavke ->Sigurnost ->Nepoznati izvori ->Pritisnite tipku “U redu”

Preuzmite aplikaciju:

 
https://argonauta.studio/BlueWorld/MarinePartnership.apk
 

Preuzmi za iPhone;

Get it on App Store

 

 

POŠTUJTE PRAVILA PONAŠANJA

 
Prilikom susreta sa divljim životinjama treba se pridržavati određenih pravila. Ukoliko se radi o ugoženim ili zaštićenim životinjama pridržavanje pravila ponašanja znači najmanje moguće uznemiravanje čime se doprinosi opstanku opaženih vrsta u njihovom prirodnom staništu. Osim toga, vrlo često će pridržavanja pravila ponašanja rezultirati i u ljepšem iskustvu jer životinje, ukoliko osjete da nisu ugrožene, neće pobjeći i moći ćete ih u miru promatrati. Ovdje donosimo smjernice kako se ponašati pri opažanju najčešće viđaniih morskih vrsta. Nadamo se da će Vam ovo omogućiti bolji doživljaj. I naravno, ne zaboravite nam dojaviti što ste vidjeli!
 
 
 
 

KAD OPAZITE DUPINE

 
 
  1. PRISTOJNO SE PREDSTAVITE

Prilazite skupini polako i postrance. Izbjegavajte nagle promjene brzine i smjera. Smanjujte udaljenost polako, gotovo neprimjetno i sa vrlo malim kutom prilaska. Na ovaj im način dajete dovoljno vremena da se priviknu na Vašu prisutnost.

 

  1. PLOVITE USPOREDNO SA SKUPINOM

Plovite usporedno sa dupinima, sa malim zaostatkom u odnosu na skupinu. Izbacite motor iz brzine dok su pod vodom i ne žurite da ih sustignete kada izrone. Približe li se dupini brodu, ne mijenjajte ništa dok se ne udalje. Udaljite se ukoliko primijetite mladunce, čujete da glasno izdišu, udaraju repom o površinu, opetovano i naglo mijenjaju smjer, brzinu kretanja ili plivaju izravno prema Vašem plovilu ili od njega. Ne prilazite bliže od 50 m i nemojte okružiti životinje sa više brodova istovremeno.

 

  1. NE ZADRŽAVAJTE SE PREDUGO

Skupinu slijedite najduže 30 minuta. Prilikom odlaska postupno ubrzavajte. Vaša prisutnost sama po sebi predstavlja uznemiravanje, neovisno o načinu ophođenja. Unatoč tome što za Vas ovo može biti vrlo zadovoljavajuće iskustvo, ne zaboravite da su dupini divlje životinje koje se moraju vratiti svojim redovnim aktivnostima kako bi preživjele.

 

UPOZORENJE! U Hrvatskoj je zakonom ZABRANJENO hvatanje, ozljeđivanje i uznemiravanje dupina. Kruženje oko skupine, vožnja brodice izravno prema životinjama, pokušaji da ih se dira ili na bilo koji način izaziva smatraju se uznemiravanjem.

 
 
 
Pravila ponašanja pri susretu sa dupinima u .pdf formatu možete preuzeti ovdje.
 
 

KAD OPAZITE SREDOZEMNU MEDVJEDICU

 

Ako se za vrijeme ronjenja ili plivanja opazi sredozemna medvjedica potrebno je umiriti se i ne približavati se životinji.
 
Ne smije se ulaziti u morske špilje u kojima je primijećena sredozemna medvjedica.
 
Ukoliko se u nekoj špilji prilikom ulaska zamijeti sredozemna medvjedica potrebno je povući se natrag prema izlazu iz špilje, držeći se pritom zida špilje kako bi životinja mogla pobjeći ako se osjeti ugrožena.
 
Ako se na obali primijeti sredozemna medvjedica najbolje je sakriti se, te životinju dobro promotriti i po mogućnosti fotografirati.
 
Ako se iz čamca/glisera primijeti sredozemna medvjedica, potrebno je zaustaviti plovilo i pričekati da se životinja udalji.
 
 
 
 

KAD OPAZITE MORSKU KORNJAČU

 
 
Morske kornjače često plutaju na površini kako bi se ugrijale na suncu. Tada je tek dio njihovog oklopa nad površinom i teško se uočava. Stoga tijekom plovidbe pozorno pratite more ispred Vas i skrenite na vrijeme kako biste izbjegli sudar.
 
Ukoliko ste naišli na živu morsku kornjaču možete je promatrati iz daljine. Ne pokušavajte je hvatati ili plivati s njom.
 
Ukoliko pronađete ozlijeđenu ili mrtvu morsku kornjaču, zabilježite lokaciju, provjerite da li je kornjača označena markicom i zabilježite podatke sa markice i dojavite pronalazak na broj 112 ili putem naše mobilne aplikacije.
 
 
 

KAD OPAZITE BJELOGLAVE SUPOVE

 
 
Ako ste negdje u području otoka Cresa, Krka, Prvića ili Plavnika, možda opazite bjeloglave supove koji se gnijezde na liticama nad morem. U tom slučaju pridržavajte se ovih pravila kako biste uznemiravanje sveli na najmanju moguću mjeru:
 
Smanjite brzinu plovidbe pod liticama na kojima se gnijezde supovi
 
Nemojte se penjati po liticama ornitoloških rezervata i na drugim mjestima gdje se mogu zadržavati ili gnijezditi supovi i nemojte im se približavati.
 
Prilikom promatranja iz plovila ne stvarajte buku (pljeskanje, vikanje, zviždanje) i nezadržavajte se predugo pod liticama na kojima se supovi gnijezde.
 
Ukoliko vidite ozlijeđenog, otrovanog ili onemoćalog supa, dojavite vaše opažanje na broj 112 ili putem naše mobilne aplikacije.
 

 

 

 

 

SUDJELUJTE U PARTNERSTVU

 

 

Partnerstvo za more je platforma za umrežavanje i suradnju svih dionika koji su na neki način vezani uz more i morska zaštićena područja Jadrana. Pri tom se prvenstveno misli na gospodarske subjekte koji se bave djelatnostima vezanim uz more, organizacije civilnog društva (udruge) koje djeluju u području zaštite mora, javne ustanove za upravljanje morskim zaštićenim područjima, jedinice lokalne uprave i turističke zajednice, ali i pojedince koji s morem i od mora žive. Konačan cilj partnerstva je zaštita mora kroz bolju povezanost i suradnju svih dionika.
Ukoliko ste u svakodnevnom poslovanju na bilo koji način vezani uz more, bilo da se bavite ronjenjem, iznajmljivanjem plovila, obavljanjem izleta brodom, turizmom na obali ili otocima i slično, Partnerstvo je namijenjeno Vama.

Prednosti sudjelovanja
Povišenje kvalitete usluge – turisti znaju cijeniti dodatan trud koji njihovi domaćini ulažu u brigu o svom okolišu, stoga je okolišno odgovorno poslovanje prednost na kompetitivnom turističkom tržištu
Kvalitetnija, zajednička promocija – zajednički nastup na promociji određenog područja na kojem djelujete doprinosi i promociji vašeg poslovanja
Mogućnost dodatnog osposobljavanja djelatnika – djelatnici u turizmu vezanom uz more prvi su kontakt kojeg turisti imaju sa određenim područjem i time stvaraju prvi dojam. Sudjelovanje u partnerstvu otvara pristup radionicama koje će vas ili vaše djelatnike educirati o pitanjima zaštite mora i time podignuti profila vašeg posla
Širenje mreže kontakata – partnerstvo omogućava lakšu razmjenu kontakata i protok informacija koje mogu biti važne za Vaš posao (najave događanja, natječaja i sl.)
Veće mogućnostima financiranja kroz projekte – sudjelovanje u partnerstvu stvara mogućnost suradnje na razvoju i prijavi zajedničkih projekata
Stvaranje inovacija u poslovanju – umrežavanje i usavršavanje pogoduju realizaciji novih ideja koje mogu unaprijediti Vaš posao
Olakšano sudjelovanje u procesima donošenja odluka - sudjelovanje na radionicama za partnere osposobljava sudionike za participaciju u odlučivanju o pitanjima zaštite mora koja su relevantna i za Vas

Uloge partnera
Biti upoznati sa i primjenjivati principe održivosti u svakodnevnom poslovanju
Poznavanje i pridržavanje pravila ponašanja pri interakciji sa zaštićenim morskim vrstama
Prenošenje relevantnih i istinitih informacija krajnjim korisnicima – svojim klijentima
Promocija principa održivosti i pravila ponašanja među svojim gostima i klijentima
Promocija morskih zaštićenih područja među gostima i klijentima
Sudjelovanje u monitoringu zaštićenih morskih vrsta
Promocija partnerstva među suradnicima i gostima
 

CERTIFICIRANI PARTNERI

 
Ovdje možete pronaći ronilačke centre, iznajmljivače plovila, brodare-izletnike, charter tvrtke i sl. koji su se dosad priključili partnerstvu za more. Ovi partneri maju odgovoran odnos spram moru i živim bićima koja u njemu žive te time osiguravaju da posao koji obavljaju na moru ostavlja najmanji mogući trag na morski okoliš. 
Pozivamo zainteresirane pojedince, obrte ili tvrtke koje su svojim poslom vezane uz more, da se nam se obrate ukoliko se žele priključiti partnerstvu.
 

 

Dojavite opažanje

Koristiti ćemo Vaše osobne podatke (broj telefona ili e-mail adresu) kako bismo Vas kontaktirali jedino u slučaju da nam trebaju dodatne informacije o opažanju. Vaše osobne podatke nećemo proslijediti nikome niti ih koristiti u bilo kakve ostale svrhe. Ukoliko imate pitanja ili želite podijeliti više detalja o opažanju, kontaktirajte nas na: info@marine-partnership.org

Moja trenutna lokacija
Mapa nije učitana
Snimi ili odaberi postojeću fotografiju
* Obavezno polje

Na ovoj karti možete vidjeti dosad prijavljena opažanja: